logga-genomskinlig-bakgrund.jpg

hey-taurus.jpg

ENGLISH

 

Taurus erbjuder en kostnadseffektiv och miljövänlig framställning av etanol

Kostnadseffektiv och miljövänlig framställning av etanol – framtidens motorbränsle.

Taurus Energy AB kommersialiserar ett omfattande utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Forskningen bedrivs och har bedrivits av världsledande forskare och har hittills resulterat i 9 patent.

Taurus Energy tillhandahåller en ny metod för framställning av etanol ur avfallsprodukter från skogs- och jordbruk. Metoden, som skyddas av 13 internationellt patenterade mikrobiologiska processer, gör det möjligt att producera etanol med hjälp av förnyelsebara råvaror som tidigare inte kunnat utnyttjas. Taurus Energys metod innebär stora miljövinster, samtidigt som framställningskostnaden för etanol minskar drastiskt jämfört med befintliga metoder.

Bakom den nya metoden för etanolframställning ur skogs- och jordbruksavfall står en forskargrupp bestående av framstående experter från åtta länder. Eftersom många olika råmaterial kan användas – några exempel är halm, stjälkar från majs och solrosor och spillmaterial från skogsbruket – kan metoden i princip användas av producenter i hela världen.

Taurus Energys affärsidé är att via licensavtal överlåta rätten att använda metoden till energiproducenter på en global marknad.

Etanol som motorbränsle är idag på stark frammarsch, bland annat som en följd av stigande oljepriser och en allt striktare internationell miljölagstiftning. Världsmarknaden för etanol som motorbränsle uppskattas inom kort uppgå till mer än 300 miljarder svenska kronor per år.

Huvudägare i Taurus Energy är Avanza Pension.

Taurus Energy finns i Ideon Science Park i Lund.

Nyheter

2014-10-22

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna kallas till årsstämma fredagen den

21 november 2014 kl. 11.00 på Ideon, Betahuset, lokal: Knut Wicksell, Scheelevägen 17, Lund.

Läs mer

2014-10-06

Annan forskargrupp utan koppling till Taurus Energy

I veckan publicerade SVD en artikel om en forskargrupp på Chalmers som lyckats mutera fram en jäst som växer vid 40°C. Denna forskargrupp har ingen koppling till Taurus och de vetenskapliga rön som de gjort på en laboratoriestam påverkar inte Taurus verksamhet.

Läs mer

2014-09-15

Taurus Energy i samarbete med ett franskt företag om ansökan av EU-medel för etanolprojekt

Taurus Energy medverkar i en ansökan som det franska företaget CIMV lämnat in till EU kommissionen om konstruktion och drift av en större demonstrationsanläggning för produktion av etanol från biomassa.

Läs mer

Taurus Energy AB

ADRESS: Ideon Science Park, E201ABDE-7453-4489-88BD-8944049FE5AC39.png SE-223 70 Lund,

TEL: 046-286 86 10  E-POST: info@taurusenergy.eu

Design by Xpresso Publishing