logga-genomskinlig-bakgrund.jpg

hey-taurus.jpg

ENGLISH

 

Taurus erbjuder en kostnadseffektiv och miljövänlig framställning av etanol

Kostnadseffektiv och miljövänlig framställning av etanol – framtidens motorbränsle.

Taurus Energy AB kommersialiserar ett omfattande utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Forskningen bedrivs och har bedrivits av världsledande forskare och har hittills resulterat i 9 patent.

Taurus Energy tillhandahåller en ny metod för framställning av etanol ur avfallsprodukter från skogs- och jordbruk. Metoden, som skyddas av 13 internationellt patenterade mikrobiologiska processer, gör det möjligt att producera etanol med hjälp av förnyelsebara råvaror som tidigare inte kunnat utnyttjas. Taurus Energys metod innebär stora miljövinster, samtidigt som framställningskostnaden för etanol minskar drastiskt jämfört med befintliga metoder.

Bakom den nya metoden för etanolframställning ur skogs- och jordbruksavfall står en forskargrupp bestående av framstående experter från åtta länder. Eftersom många olika råmaterial kan användas – några exempel är halm, stjälkar från majs och solrosor och spillmaterial från skogsbruket – kan metoden i princip användas av producenter i hela världen.

Taurus Energys affärsidé är att via licensavtal överlåta rätten att använda metoden till energiproducenter på en global marknad.

Etanol som motorbränsle är idag på stark frammarsch, bland annat som en följd av en allt striktare internationell miljölagstiftning. Världsmarknaden för etanol som motorbränsle uppskattas inom kort uppgå till mer än 300 miljarder svenska kronor per år.

Huvudägare i Taurus Energy är Avanza Pension.

Taurus Energy finns i Ideon Science Park i Lund.

Nyheter

2015-10-30

Ny grafisk profil och hemsida inom kort

Taurus Energy kommer inom kort att uppdatera sin grafiska profil och hemsida. Hemsidan var ursrpungligen tänkt att lanseras under oktober månad men har blivit något försenad.

Läs mer

2015-10-23

Uppdatering angående ansökan om godkännande av XyloFerm® i djurfoder

Taurus Energy har nu fått bekräftat att ansökan gällande tillstånd att använda XyloFerm® som ingrediens i djurfoder nu mottagits av första instansen i godkännandeprocessen, The Associasion of American Feed Control Officials (AAFCO). Ansökan skickas efter översyn av AAFCO vidare till amerikanska livs- och läkemedelsverket (FDA) som sammanträder två gånger årligen för beslut i denna typ av frågor.

Läs mer

2015-10-21

Kallelse till årsstämman

Aktieägarna i Taurus Energy Aktiebolag (publ), org. nr 556389-2776, kallas till årsstämma fredagen den 20 november 2015 kl. 11.00 på Ideon, Betahuset, lokal: Knut Wicksell, Scheelevägen 17, Lund.

Läs mer

2015-09-24

Pressmeddelande

Styrelsen i Taurus Energy föreslår årsstämman en företrädesemission - och en till Lantmännen riktad emission samt att acceptera ett garantiåtagande från dem.

Läs mer

2015-09-03

Statusuppdatering

Taurus Energy har efter en lång förhandlingsprocess tecknat ett materialutbytessavtal med ett ledande forsknings- och teknologicentrum för sockerrörs- och etanolproducenter i Brasilien.

Läs mer

2015-06-15

Taurus Energys jäststam XyloFerm® accepteras av EPA för kommersiell användning

Taurus Energy har fått besked av den amerikanska miljömyndigheten EPA (Environmental Protection Agency) att deras MCAN (Microbal Commercial Activity Notice) granskning av Taurus Energys jäststam XyloFerm® har genomförts utan anmärkningar.

Läs mer

2015-06-08

Taurus-Lallemand Teamwork to begin

Taurus Energy AB and Lallemand Biofuels & Distille Spirits officially kicked of their combined promotion of Taurus’ XyloFerm® 2G yeast at the FEW Expo in Minneapolis.

Läs mer

2015-05-18

Avtal klart mellan Taurus Energy och Lallemand Biofuels & Distilled Spirits för 2:a generationens jäst

Taurus Energy och Lallemand med huvudsäte i Kanada har skrivit ett samarbetsavtal gällande utveckling, marknadsföring, försäljning och distribution av Taurus 2:a generations jästplattform, XyloFerm ®, på den amerikanska marknaden.

Läs mer

Taurus Energy AB

ADRESS: Ideon Science Park, E201ABDE-7453-4489-88BD-8944049FE5AC39.png SE-223 70 Lund,

TEL: 046-286 86 10  E-POST: info@taurusenergy.eu

Design by Xpresso Publishing