logga-genomskinlig-bakgrund.jpg

hey-taurus.jpg

ENGLISH

 

Taurus erbjuder en kostnadseffektiv och miljövänlig framställning av etanol

Kostnadseffektiv och miljövänlig framställning av etanol – framtidens motorbränsle.

Taurus Energy AB kommersialiserar ett omfattande utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Forskningen bedrivs och har bedrivits av världsledande forskare och har hittills resulterat i 9 patent.

Taurus Energy tillhandahåller en ny metod för framställning av etanol ur avfallsprodukter från skogs- och jordbruk. Metoden, som skyddas av 13 internationellt patenterade mikrobiologiska processer, gör det möjligt att producera etanol med hjälp av förnyelsebara råvaror som tidigare inte kunnat utnyttjas. Taurus Energys metod innebär stora miljövinster, samtidigt som framställningskostnaden för etanol minskar drastiskt jämfört med befintliga metoder.

Bakom den nya metoden för etanolframställning ur skogs- och jordbruksavfall står en forskargrupp bestående av framstående experter från åtta länder. Eftersom många olika råmaterial kan användas – några exempel är halm, stjälkar från majs och solrosor och spillmaterial från skogsbruket – kan metoden i princip användas av producenter i hela världen.

Taurus Energys affärsidé är att via licensavtal överlåta rätten att använda metoden till energiproducenter på en global marknad.

Etanol som motorbränsle är idag på stark frammarsch, bland annat som en följd av en allt striktare internationell miljölagstiftning. Världsmarknaden för etanol som motorbränsle uppskattas inom kort uppgå till mer än 300 miljarder svenska kronor per år.

Huvudägare i Taurus Energy är Avanza Pension.

Taurus Energy finns i Ideon Science Park i Lund.

Nyheter

2015-05-18

Avtal klart mellan Taurus Energy och Lallemand Biofuels & Distilled Spirits för 2:a generationens jäst

Taurus Energy och Lallemand med huvudsäte i Kanada har skrivit ett samarbetsavtal gällande utveckling, marknadsföring, försäljning och distribution av Taurus 2:a generations jästplattform, XyloFerm ®, på den amerikanska marknaden.

Läs mer

2015-05-12

EU-finansiering av stort etanolprojekt

Taurus Energy och dess samarbetspartners har i hård konkurrens erhållit EU-finansiering av ett stort etanolprojekt. EU-kommissionen har nu beviljat finansiering av ett omfattande, strategiskt utvecklingsprojekt för att bygga en demonstrationsanläggning i Frankrike för produktion av andra generationens biobränsle.

Läs mer

2015-03-10

Uppdateringar kring aktuella samarbetsprojekt

Taurus Energy har ett antal pågående diskussioner och förhandlingar med olika samarbetspartners om sin egenutvecklade jäststam XYLOFERM®, som kan användas för framställning av andra generationens etanol som drivmedel.

Läs mer

Taurus Energy AB

ADRESS: Ideon Science Park, E201ABDE-7453-4489-88BD-8944049FE5AC39.png SE-223 70 Lund,

TEL: 046-286 86 10  E-POST: info@taurusenergy.eu

Design by Xpresso Publishing